РЕГИЈА "БЕОГРАД"

06.04.10.:

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ

 

Спортско такмичење запослених у Извршној јединици Београд одржаће се 24.04.2010. године у Шапцу, хала спортова Зорка, са почетком у 09,00 часова.
 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu