РЕГИЈА "ЈУГ" СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

18.03.11.:

КОНАЧНИ ЗАПИСНИК ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ СО НИШ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У СО ТЕЛЕКОМ НИШ
 

Погледајте записник
 

 

 

 

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
99web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs