РЕГИЈА "БЕОГРАД", СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

01.07.11.:

ОДРЖАН САСТАНАК ОДБОРА РЕГИЈЕ БЕОГРАД СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈА

 

Дана 28.06.2011. године , одржан је састанак одбора Регије Београд. Поред чланова Одбора, састанку су присуствовали и председник Синдикатата Телекома Србија Мирослав Јоксимовић, председник Извршног одбора Синдиката Телекома Србија Братислав Антансковић и генерални секретар Синдиката Телекома Србија Зоран Вићентић.

 

На састанку је дискутовано о свим темама које су покренуте на састанку Председништва Синдиката Телекома Србија и генералног директора Телеком Србија а.д. Бранка Радујка, који је одржан 24.06.2011. године у просторијама Синдиката, а то су: подела бесплатних акција, положај Телеком Србија а.д. на тржишту у овом тренутку , материјални положај запослених, седница Управног одбора Телеком Србија а.д. на којој би се разматрао ребаланс буџета за 2011. годину, повећање инвестиција, евентуални ДНТ , пријем младих кадрова и др.

 

Након излагања учесника поменутог састанка, чланови одбора Регије Београд су коментарисали и дискутовали о свим битним питањима која су покренута. Такође, Председништву Синдиката је дата пуна подршка за све предстојеће активности.

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
99web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs