СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

10.08.11.:

САОПШТЕЊЕ
(АКТИВНОСТИ ОКО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПОДЕЛЕ БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА)

 

Стекли су се услови за окончање процеса поделе бесплатних акција Телеком Србија а.д. грађанима, запосленима и бившим запосленима, узимајући у обзир да се према члану 19. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације акције без накнаде преносе носиоцима права после промене облика организовања предузећа у акционарско друштво, а пре покретања поступка приватизације, као и да према члану 23. Закона запослени и бивши запослени остварују право на пренос акција без накнаде пре приватизације. Истовремено, према члану 14. став 2. затворено акционарско друштво чије су акције пренете носиоцима права дужно је да се у року од 90 дана од дана када Агенција за приватизацију достави списак акционара Централном регистру претвори у отворено акционарско друштво.

 

С обзиром на то да је Телеком Србија а.д. већ акционарско друштво тиме су испуњени услови из члана 19. и 23. Закона, јер није потребно вршити промене облика организовања у акционарско друштво. Такође, како члан 14. став 2. прописује да се прво преносе акције носиоцима права и доставља списак акционара Централном регистру, па се тек онда у року од 90 дана друштво претвара у отворено акционарско друштво, то одавно постоје услови да се акције Телеком Србија а.д. без накнаде пренесу грађанима, запосленима и бившим запосленима и да Агенција достави списак акционара Централном регистру и поред тога што је Телеком Србија а.д. затворено акционарско друштво, а након тога да се у року од 90 дана претвори у отворено.

 

Из наведеног следи да су се услови за поделу акција без накнаде Телеком Србија а.д. стекли још у моменту ступања на снагу измена и допуна Закона, јер је Телеком Србија а.д. акционарско друштво.

 

Напомињемо, да је рок за поделу акција без накнаде пре измена и допуна Закона извршених у 2010. години био 31.12.2010. године. Истовремено, да је циљ законодавца био да се акције поделе најкасније у 2011. години без обзира на приватизацију, види се и из рокова који су дати за промену правне форме јавних предузећа Никола Тесла и Електропривреда Србије у акционарскo друштвo да би се тиме стекли услови за поделу акција без накнаде ових предузећа, а ти рокови су 30.06.2010. године, односно 31.12.2010. године.

 

Дакле, нема разлога, нити је било разлога, чекати могућу приватизацију тендером или могућу куповину, тј. продају дела Телеком Србија а.д. на други начин, па како су испуњени сви услови нема разлога да се не поделе акције без накнаде, чак је у интересу државе да што пре реши питања која се тичу запослених и предузећа чије акције треба поделити. Наше мишљење је да је питање поделе бесплатних акција прво требало да буде решено, пре расписивања тендера за продају. С друге стране, поступак приватизације и продаје дела Телеком Србија а.д. је био покренут расписивањем тендера, тако да су и из тог разлога бесплатне акције требало бити подељене.

 

Овим желимо да упознамо да је време чекања истекло, да не желимо да чекамо евентуално покретање новог поступка продаје и да надлежна министарства у свом домену, а пословодство у свом, треба да изврше своје обавезе према запосленима, бившим запосленима и грађанима, као и да пословодство треба да изврши своје формалне обавезе у циљу претварања Телеком Србија а.д. из затвореног у отворено акционарско друштво и да се акције према датим обећањима министра економије и регионалног развоја Небојше Ћирића поделе у предвиђеном року.


ИНФО СЛУЖБА СТС
 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
99web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs