РЕГИЈА "БЕОГРАД", СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

19.02.14.:

 

ПОНУДА ЈЕ ИСТЕКЛА!!!!

 

 

ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ

 

Чланови Синдиката имају могућност куповине ловачке и риболовачке опреме у малопродајним објектима „LOVAC AGP“ д.о.о. на одложено плаћање у једнаким месечним ратама без камате, и то у 4 (четири) рате за износ купљене опреме до 20.000,00 динара, у 6 (шест) рата за износ преко 20.000,00 динара и у 10 (десет) рата за износе преко 100.000,00 динара.

 

Административна забрана Телеком »

Административна забрана Телус »

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs