СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

02.03.17.:

Посебне погодности
за чланове Синдиката Телеком и Телус

 

 

Синдикат Телекома Србија у сарадњи са Glass Service својим члановима је омогућио повољности у корушћењу услуга сервиса и то : услуге замене, уградње, и репарације стакала, полирање фарова и затамњивање аутостакала у складу са достављеним понудама.

Плаћање услуга се врши административном забраном на више месечних рата без камате и то на износ до 10.000,00 динара на 4 једнаке месечне рате, за износ преко 10.000,00 динара на 8 једнаких месечних рата без камате.

Више информација о услугама Glass Service можете видети на њиховом сајту www.glassservice.biz 
 

Aдминистративна за запослене у Телекому  

Aдминистративна за запослене у Телусу  
 

 

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs