РЕГИЈА "БЕОГРАД", СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

17.09.15.:

 

ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ

 

Чланови Синдиката и чланови њихових ужих породица имају могућност да у Заводу за лабораторијску дијагностику ПАСТЕР, Београд, ул. Соколска бр.13 изврше комплетну лабораторијску дијагностику у области: бактериологије, паразитологије, вирусологије, биохемије, хематологије и имунологије и то уз попуст од 15% на важеће цене и на одложено плаћање у 3 (три) једнаке месечне рате без камате преко административне забране.

 

Погледајте ценовник
 

Преузмите обрасце административне забране:
- за запослене у Телекому

- за запослене у Телусу

 

Лабораторије Завода Пастер налазе се на следећим адресама:

Завод Пастер Београд, Соколска 13
тел: 011/244-7760; 011/244-7742; 011/3443-188

Пастер Звездара, Mајке Кујунџића 43
тел: 011/2863-985; 064/8664-009

Пастер Стара Пазова, Змај Јовина 4
тел: 022/317-513

Пастер Лозовик, ЈНА 73
тел: 026/831-475; 065/3300-844

  

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs