СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

18.09.17.:

 

Погодност за чланове

СПЕЦИЈАЛНA БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊИЦА, СОКОБАЊА

 

 

 

Чланови Синдиката Телекома Србија имају могућност да услуге Специјалне болнице за рехабилитацију Бањица, Сокобања, ул. Милутина Пејовића бр. 40. плаћају на до 8 (осам) једнаких месечних рата путем административне забране.

 

За све информације контактирајте Специјалну болницу за рехабилитацију Бањица, Сокобања на тел.018/830-204; 018/830-308. e-mail: office@banjica.rs

 

Административна забрана
 

 

 

 

 

 

 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs