СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

03.11.17.:

 

ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ

 

 

Ауто школа „PAVLIN“ д.о.о. члановима Синдиката и члановима њихове уже породице даје могућност обуке за возача моторних возила „А“ и ,,Б“ категорија у Београду на одложено плаћање укупне цене практичне, теоријске обуке и цене полагања на рате и то у 12 (дванаест) једнаких месечних рата без камате по важећим ценама преко административне забране.

 

Чланови Синдиката и чланови њихове уже породице имају гратис/бесплатно полагање прве помоћи и лекарско уверење без плаћања трошкова.

 

Административна забрана:
- за запослене у Телекому
- за запослене у Телусу
 

Погледајте ПОНУДУ

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs