СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

25.03.19.:

 

ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ

Предшколска установа Вртић животних вештина

 

Чланови Синдиката у имају могућност уписа деце у Предшколској установи Вртић животних вештина у Београду - Нови Београд, ул Булевар Михајла Пупина 143, која пружа услугу боравка деце узраста од 1 године до 7 година, и то под повлашћеним условима за децу пријављену до 01. маja:

  • Први месец боравка бесплатан

  • Сваки наредни месец је по цени од 6.000,00 динара плус део који рефундира град Београд за претходни месец;

  • У цену су укључене активности - спорт, енглески и услуга логопеда, тромесечни извештај о напредовању детета;

Број места за које важе повлашћени услови је ограничен.

 

Детаљније можете погледати на њиховом сајту http://www.vrticzivotnihvestina.rs/
 

   

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs