СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

22.04.19.:

 

ПОГОДНОСТ ЗА ЧЛАНОВЕ

 

Синдикат је уговорио сарадњу са Адвокатском канцеларијом Александра А. Конџуловић Матић са седиштем у Параћину, ул. Француска 8, која се односи на заступање чланова синдиката у поступцима против банака ради наплате потраживања која се тичу уговора о кредиту и осталих уговора са банкама. Чланови Синдиката, који су заинтересовани за заступање могу контактирати адвоката ради детаљнијих информација и потписивања пуномоћја о заступању и закључења уговор о заступању у судским споровима против банака ради наплате потраживања која се тичу уговора о кредиту и осталих уговора са банкама.

 

Понуда Адвокатске канцеларије

Уговор о заступању

 

Александра А. Конџуловић Матић

064/2250-860
 

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs