ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ „СРБИЈА“

Фонд запослених „Србија“ основан је у циљу унапређења стандарда запослених, социјалне заштите, помоћи при образовању, стимулисања стваралаштва, помоћи у поступку транзиције и приватизације као и других видова помоћи запосленима и остварења других друштвено корисних циљева.
   

Позајмице члановима Фонда

 

Члановима Синдиката Телекома „Србија“ који постану чланови Фонда пружена је могућност добијања БЕСКАМАТНИХ ПОЗАЈМИЦА у максималном износу од 18000 динара и минималном износу од 9000 динара.

Износ позајмице одобрава се у односу на кредитну способност потражиоца. Исплата ће се вршити једном месечно сваког месеца у периоду од 15-ог до 20-ог у месецу, а у изузетним случајевима најкасније до 1-ог у месецу.

Повраћај средстава врши се у 5 једнаких месечних рата. Рата доспева 15-ог у месецу.

 

НАПОМЕНА: Исплаћени износ позајмице биће умањен за прилог који члан даје Фонду (300 динара)

 

Да бисте конкурисали за позајмицу неопходно је да попуните on–line пријаву » и у Секретаријат синдиката најкасније до 10-тог у месецу доставите неопходну документацију ». Непотпуне пријаве биће одбијене.