ПОГОДНОСТИ

СУБВЕНЦИОНИСАНО ЛЕТОВАЊЕ 2024

Чланови синдиката имају могућност да искористе право на субвенцију свих пакет аранжмана туристичке агенције "Big blue group" у оквиру њихове редовне понуде, који се односе на период од 01.05.2024. до 31.10.2024. године, а објављени су на званичном сајту агенције www.bigblue.rs

Из понуде је изузета куповина авио карата, а у цену не улазе аеродромске таксе, доплате за климу и слично.

Тек када члан Синдикатa Телекома "Србија" достави оригинал оверену административну забрану (у два примерка) и потписан обрачун добијен од агенције (у два примерка) Синдикату Телекома "Србија", одобриће му се субвенција.

СУБВЕНЦИЈА

За туристичке аранжмане агенције "Big blue group" Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 11.000,00 динара (5.000,00 по члану синдиката и 6.000,00 по аранжману).

Цена укупног аранжмана биће умањена за поменути износ субвенције, а на остатак износа аранжмана ставља ће се административна забрана до 15.03.2025. године.

Напомена: Ако члан синдиката користи посебне попусте, снижену цену или погодности које агенција даје у оквиру специјалних понуда (first/last minute и слично) остварује право на субвенцију по члану синдиката у висини од 5.000,00 динара. Приликом закључења уговора/обрачуна чланови синдиката морају да саопште Агенцији да ли су се одлучили за специјалне погодности или за субвенцију у пуном износу.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање целокупног аранжмана је на једнаке месечне рате преко платног списка, без камате, закључно са 15.03.2025.

Курс евра за обрачун аранжмана је средњи курс НБС.

Напомена: За плаћање аранжмана на рате износ појединачних рата се обрачунава по средњем курсу евра НБС на дан обрачуна зараде.

Образац административне забране можете преузети овде (административна забрана за туристичку агенцију "Big blue group"):
- за раднике Телекома » и
- за раднике IKP sistem »