КОНТАКТ


СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"
адреса: 11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
: 011/3445-852, :011/3446-011
: sindikat-telekoma.rs
: sindikat.telekoma@telekom.rs


Mирослав Јоксимовић, председник
: 011 344-5866
: miroslavjoks@telekom.rs

Зоран Вићентић, генерални секретар
: 011 344-5856
: zoranvic@telekom.rs


Марина Костић, технички секретар
: 011 344-5852, : 011 / 344-60-11

Марина Пуреновић, пословни секретар
: 011 344-5860
: marinamih@telekom.rs

Ивана Гавриловић, референт за финансије
: 011 3830-306
: ivanagav@telekom.rs


ПРАВНА ПОМОЋ

Јелена Ћесаровић, дипл. прaвник
: 011 344-5857
Детаљније »


Миодраг Николић Мија, webmaster
: 064 / 65-11-918
: miodragn@telekom.rs