ПОГОДНОСТИ

СУБВЕНЦИОНИСАНО ЛЕТОВАЊЕ 2024

Синдикат Телекома "Србија" ће и ове године, као и претходних година, субвенционисати туристичке аранжмане чланова синдиката код туристичких агенција "MobiLitas", "VIVA Travel Agency", "Kontiki Travel", "Big Blue", "Ponte", "Euroturs" и "Fibula" .

Чланови нашег синдиката имају право на субвенцију, независно од тога да ли су претходних година користили субвенцију нашег синдиката.

Можете погледати начин субвенционисања, плаћања аранжмана и друге погодности кликом на лого жељене туристичке агенције.

 
 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ЗА СУБВЕНЦИЈУ

Тек када члан Синдикатa Телекома "Србија" достави оригинал оверену административну забрану (у два примерка) и потписан обрачун добијен од агенције (у два примерка) Синдикату Телекома "Србија", одобриће му се субвенција.

Укупан број чланова синдиката који могу бити субвенционисани у овој години је 300.

На сајту туристичких агенција "MobiLitas", "VIVA Travel Agency", "Kontiki Travel", "Big Blue", "Ponte", "Euroturs" и "Fibula" можете изабрати жељену дестинацију, а затим позвати агенцију на телефоне који се налазе на њиховом сајту.

Потребно је нагласити да сте члан Синдиката Телекома "Србија", а затим извршити резервацију аранжмана који сте изабрали. Одложено плаћање се односи на услуге смештаја (са или без пансионских услуга, у зависности шта изаберете) и услуге превоза (аутобус/авион) уколико не користите сопствени превоз.

Од датума пријаве аранжмана у агенцији и добијања обрачуна од стране агенције, рок за достављање оригинал оверене административне забране и обрачуна је 24 часа и то скениране на на E-mail sindikattelekomsr@mts.rs, а затим оригинале послати на адресу: Радивоја Кораћа 4, 11000 Београд, за Синдикат Телекома "Србија" или донети лично.

У тренутку достављања потписане пријаве-уговора/обрачуна на E-mail, настају права и обавезе путника предвиђене Општим условима путовања Агенције.

За туристичка путовања за које члан синдиката достави Синдикату оригиналe оверених административних забрана и потписаних обрачуна најкасније до 25-ог у месецу, прва рата ће бити одбијена од зараде 15-ог наредног месеца.

ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА": 011/3445-852 и 011/3445-860 – Марина Костић Андрић, И Е-mail: sindikattelekomsr@mts.rs