ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

пон
07.06.

Седница Скупштине Синдиката Телекома "Србија" одржана је 04.06.2021. године у Београду у хотелу "Мајдан". Седници су присуствовали чланови Скупштине, чланови комисија и органа Синдиката, као и бројни гости, међу којима су били генерални директор Владимир Лучић, председник Надзорног одбора Милан Божић, извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић, извршни директор за технику Ђорђе Маровић, извршни директор за финансије Марија Спасић, извршни директор за корпоративне послове Гордана Трхуљ, извршни директор за продају Катарина Суботић, секретар Друштва Александар Радовановић, директор Сектора за радне односе Горан Гњидић, шеф кабинета председника Надзорног одбора Магдалена Ђошевић и остали гости.
Детаљније »     
СРЕЋАН ДАН ТЕЛЕКОМА

уто
01.06.

      
ЛЕТОВАЊЕ 2021

пон
31.05.

Детаљније »     
КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

чет
20.05.

Детаљније »     
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

пет
30.04.

     
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ОДРЖАН САСТАНАК СА ГЕНЕРАЛНИМ ДИРЕКТОРОМ

пет
05.03.

Седници Председништва Синдиката Телекома „Србија“, која је одржана 04.03.2021. године, присуствовао је генерални директор Владимир Лучић. Ово је била прилика да се чланови органа синдиката упознају са плановима и активностима које ће се спроводити у наредном периоду у „Телеком Србија“ а.д. и да генералног директора упознају са предлозима и ставовима нашег синдиката о питањима од значаја за запослене.


Детаљније »     

пет
05.03.

     
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА":
Обавештење o повећању максималног износа позајмице

пет
19.02.

Управни Одбор Фонда запослених "Србија" донео је одлуку о повећању максималног износа позајмице, тако да се почев од 20.02.2021. године чланови могу пријавити за позајмицу у максималном износу од 25.000 динара. Позајмица ће се као и до сада враћати у 5 једнаких месечних рата, а рате доспевају 15. у месецу. Повећан је и износ добровољног прилога Фонду на 400,00 динара.
Детаљније »     

ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ ЧЛАНОВА СИНДИКАТА
у периоду од 01.02.2021. до 31.01.2022. године

чет
18.02.

Обавештавамо чланове Синдиката Телекома "Србија" да смо продужили осигурање имовине – стално настањеног објекта (стан/кућа) са "Generali osiguranje Srbija" a.d.o. Beograd у име и за рачун чланова Синдиката. Осигурање домаћинства по овом је бесплатно за чланове Синдиката и премију осигурања плаћа Синдикат Телекома "Србија", као и ранијих година.

Предмет осигурања је стално настањен објекат (стан/кућа) на адреси коју је члан Синдиката навео у Обрасцу који је попунио за потребе осигурања. За чланове Синдиката који нису пријавили адресу, предмет осигурања је објекат (стан/кућа) на адреси пребивалишта према личној карти. Уколико члан синдиката жели да промени стално настањен објекат (стан/кућа) који је предмет осигурања, потребно је да достави нови Образац » са новом адресом. Промена предмета осигурања могућа је искључиво пре настанка штете на новонаведеном објекту.

Трајање осигурања је од 01.02.2021. до 31.01.2022. године.

Обавештење о условима осигурања можете преузети са нашег сајта »

     
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ПРОСЛАВА СЛАВЕ СИНДИКАТА

суб
30.01.

Као и сваке године, Синдикат Телекома "Србија" је у среду, 27.01.2021. године обележио своју Крсну славу Светог Саву.

Због епидемиолошке ситуације, овом свечаном догађају присуствовало је само најуже руководство синдиката и малобројни гости, међу којима су били генерални директор "Телеком Србија" а.д. Владимир Лучић, шеф кабинета председника Надзорног одбора Магдалена Ђошевић и председница Јединственог синдиката Телекома Србије Марина Здравковић.

Погледајте фотографије »

     
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА