Регија СЕВЕРфункцијаиме и презимеE-mail адреса
председник регије „Север“ Борислав Петровићborislavpet@telekom.rs
председник СО „Нови Сад“ Александар Поповићaleksandarpop@telekom.rs
председник СО „Зрењанин“Јанош Халасjanosh@telekom.rs
председник СО „Кикинда“Саша Ђурковић  sasadjur@telekom.rs
председник СО „Сремска Митровица“Горан Букорац  goranbuk@telekom.rs
председник СО „Суботица“Сава Димитровићsavadim@telekom.rs
Канцеларија регије "Север"
тел: 021/4848-321, факс: 021/525-966
-sindikattelekomsr@open.telekom.rs
Нема локалних погодности за чланове. Погледајте погодности за све чланове »


13.05.2024.:

ЦАРСКИ БЕЧ 11-15.04.2024. »

13.05.2024.:

ЗЛАТНИ ПРАГ 20-24.04.2023. »

22.10.13.:

ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ НА ТАРУ »

24.09.12.:

Слике са излета у Црепају »

14.09.12.:

Једноднeвни излет у Црепају »

23.04.12.:

Спортска такмичења запослених II ниво - БИЛТЕН »

29.09.11.:

Едукација »

10.04.11.:

II ниво спортских такмичења - БИЛТЕН »

26.04.10.:

II ниво спортских такмичења - БИЛТЕН »

27.04.09.:

II ниво спортских такмичења - БИЛТЕН »

11.03.09.:

Зборови запослених на регији Север »

09.03.09.:

Прослава 8. марта »

19.02.09.:

ЗБОР У НОВОМ САДУ »

07.10.08.:

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ВЛАСНИКА АКЦИЈА
"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. У НОВОМ САДУ
»

07.04.08.:

Извештај са спортских такмичења запослених регије "Север" »

07.04.08.:

Извештај са састанка представника Синдиката Телеком "Србија" са члановима СО Телус »

27.03.08.:

Одржан Збор запослених у Сомбору »

07.03.08.:

Честитка за 8. март »

04.03.08.:

Обележавање 8. марта - Дана жена »

14.01.08.:

 - "Телеком" пред успешном годином »

14.11.07.:

 - ТРИБИНА У НОВОМ САДУ »

03.10.07.:

 - Одржан састанак Одбора СО Нови Сад »
 - Почиње са радом канцеларија регије "Север" »

03.07.07.:

 - Дружење у новој СО "Суботица" »

23.04.07.:

 - Билтен са спортских такмичења ИДР Север »

12.03.07.:

 - Прослава 8. марта у Новом Саду »

08.03.07.:

 - Састанак СТС-а регије "Север" са директором ИДР "Север" »

20.11.06.:

 - Наш члан светски шампион фитнеса »

16.08.06.:

 - Руководство СТС у посети колегама у Зрењанину »

14.10.06.:

 - Извештај са спортских сусрета радника регије Север »