ПОГОДНОСТИ

СУБВЕНЦИОНИСАНО ЛЕТОВАЊЕ 2024

Чланови синдиката имају могућност да искористе право на субвенцију за аранжмане туристичке агенције "Euroturs" из понудe агеције "Лето 2024" у Грчкој, Турској, Бугарској и Албанији у трајању од 7 и више ноћи са поласцима у периоду од 05.07. до 20.08.2024., a објављени су на званичном сајту Aгенције www.euroturs.rs

Тек када члан Синдикатa Телекома "Србија" достави оригинал оверену административну забрану (у два примерка) и потписан обрачун добијен од агенције (у два примерка) Синдикату Телекома "Србија", одобриће му се субвенција.

СУБВЕНЦИЈА

За туристичке аранжмане агенције "Euroturs" из понудe агеције "Лето 2024" у Грчкој, Турској, Бугарској и Албанији у трајању од 7 и више ноћи са поласцима у периоду од 05.07. до 20.08.2024., Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 10.000,00 динара (5.000,00 по члану синдиката и 5.000,00 по аранжману).

Цена укупног аранжмана биће умањена за поменути износ субвенције, а на остатак износа аранжмана стављаће се административна забрана до 15.12.2024.

Напомена: Ако члан синдиката користи посебне попусте, снижену цену или погодности које агенција даје у оквиру специјалних понуда (first/last minute и слично) остварује право на субвенцију по члану синдиката у висини од 5.000,00 динара. Приликом закључења уговора/обрачуна чланови синдиката морају да саопште Агенцији да ли су се одлучили за специјалне погодности или за субвенцију у пуном износу.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање целокупног аранжмана је на једнаке месечне рате преко платног списка, без камате, ž закључно са 15.12.2024.

Курс евра за обрачун аранжмана је средњи курс НБС.

Образац административне забране можете преузети овде (административна забрана за туристичку агенцију "Euroturs"):
- за запослене у "Телеком Србија" а.д. »,
- за запослене у "Телус" а.д. » и
- за запослене у IKP sistem »