ПОГОДНОСТИ

СУБВЕНЦИОНИСАНО ЛЕТОВАЊЕ 2023

Чланови синдиката имају могућност да искористе право на субвенцију свих аранжмана туристичке агенције "Ponte" са авионским превозом, који се односе на период од 01.05.2023. до 31.10.2023. године и трају 8 и више дана, тј. 7 и више ноћи, а објављени су на званичном сајту агенције www.ponte.rs.

Из понуде су изузети аранжмани са аутобуским и сопственим превозом.

Тек када члан Синдикатa Телекома "Србија" достави оригинал оверену административну забрану (у два примерка) и потписан обрачун добијен од агенције (у два примерка) Синдикату Телекома "Србија", одобриће му се субвенција.

СУБВЕНЦИЈА

За туристичке аранжмане агенције "Ponte" Синдикат Телекома "Србија" даје субвенцију у износу од 10.000,00 динара (5.000,00 по члану синдиката и 5.000,00 по аранжману).

Цена укупног аранжмана биће умањена за поменути износ субвенције, а на остатак износа аранжмана стављаће се административна забрана до 15.03.2024.

Напомена: Ако члан синдиката користи посебне попусте, снижену цену или погодности које агенција даје у оквиру специјалних понуда (first/last minute и слично) остварује право на субвенцију по члану синдиката у висини од 5.000,00 динара. Приликом закључења уговора/обрачуна чланови синдиката морају да саопште Агенцији да ли су се одлучили за специјалне погодности или за субвенцију у пуном износу.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање целокупног аранжмана је на једнаке месечне рате преко платног списка, без камате, закључно са 15.03.2024.

Курс евра за обрачун аранжмана је средњи курс НБС.

Образац административне забране можете преузети овде (административна забрана за туристичку агенцију "Ponte"):
- за раднике Телекома »,
- за раднике Телуса » и
- за раднике Sequester employment »