ДАНАС ИСПЛАТА ДИВИДЕНДЕ
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ СА ПОСЛОВОДСТВОМ О БУЏЕТУ ЗА 2022. ГОДИНУ

чет
18.11.

Састанак представника репрезентативних синдиката са представницима пословодства "Телеком Србија" а.д. којим су започети преговори о Буџету за 2022. годину одржан је у току данашњег дана. Састанку су присуствовали председник Синдиката Телекома "Србија" Мирослав Јоксимовић, председница Јединственог синдиката Телекома Србије Марина Здравковић, генерални директор Владимир Лучић, извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић и извршни директор за финансије Марија Спасић.

Разматране су све теме и предлози значајни за побољшање материјалног положаја запослених, посебно повећање зарада, али и побољшање осталих права запослених.

Постигнута је сагласност да материјални положај запослених треба да се побољша и договорено је да ће се наставити са преговорима на наредном сасатанку који ће бити одржан за око две недеље.

     
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ АКЦИОНАРИМА ДРУШТВА

пет
12.11.

Обавештавамо вас да ће дивиденда акционарима Друштва бити исплаћена дана 29.11.2021. године преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Измена Обавештења о намери исплате дивиденде акционарима Друштва (12. новембар 2021.),

Обавештење о начину исплате дивиденде акционарима Друштва (12. новембар 2021.).

     
НОВО НА СТРАНАМА ПОГОДНОСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ РЕГИЈЕ БЕОГРАД
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

чет
07.10.

Седница Извршног одбора Синдиката Телекома „Србија“ одржана је 30.09.2021. године у Београду у хотелу "Мајдан", уз придржавање свих епидемиолошких мера.

На седници се дискутовало о актуелним дешавањима у „Телеком Србија" а.д. и планираним активностима.


Детаљније »     
НОВО НА СТРАНАМА ПОГОДНОСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ РЕГИЈЕ БЕОГРАД
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
НОВО НА СТРАНАМА РЕГИЈЕ БЕОГРАД
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ЗАПОСЛЕНИХ У 2021. ГОДИНИ

уто
03.08.

Обавештавамо запослене да је расписан Конкурс за расподелу средстава за решавање стамбених потреба у Предузећу за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. за 2021. годину.

Конкурс за 2021. годину се расписује почев од 02. августа и траје закључно са 24. децембром 2021. године.

Детаљније

     
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
АПЕЛ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

уто
13.07.

Обавештавамо Вас да је нашем колеги Миодрагу Васићу, којем је дијагностикован тежак облик карцинома плућне марамице, хитно потребна финансијска помоћ за наставак лечења у Грчкој.

Након лечења на Клиници за пулмологију, Клиничког центра Србије, које до сада није дало задовољавајуће резултате, процена трошкова за наставак лечења на клиници Latropolis, у Атини, Грчка, износи 17.500 евра.

Како је лечење нашег колеге у иностраној здравственој установи због тешког здравственог стања хитно започето 13.7.2021. године, позивамо наше чланове и све запослене да, у складу са својим могућностима, добровољним прилогом учествују у овој хуманитарној акцији.

Сви који желе да учествују у прикупљању помоћи, могу то учинити уплатом на наменски динарски текући рачун:

Рачун број: 265000000604906557 код Raiffeisen bank а.д. Београд

Прималац: Миодраг Васић

Сврха уплате: Хуманитарна помоћ Миoдрагу Васићу

     
ЗДРАВСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И РЕКРЕАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2021. ГОДИНИ

уто
13.07.

Детаљније     
ДОНЕТА ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

уто
06.07.

Детаљније     
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

пон
07.06.

Седница Скупштине Синдиката Телекома "Србија" одржана је 04.06.2021. године у Београду у хотелу "Мајдан". Седници су присуствовали чланови Скупштине, чланови комисија и органа Синдиката, као и бројни гости, међу којима су били генерални директор Владимир Лучић, председник Надзорног одбора Милан Божић, извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић, извршни директор за технику Ђорђе Маровић, извршни директор за финансије Марија Спасић, извршни директор за корпоративне послове Гордана Трхуљ, извршни директор за продају Катарина Суботић, секретар Друштва Александар Радовановић, директор Сектора за радне односе Горан Гњидић, шеф кабинета председника Надзорног одбора Магдалена Ђошевић и остали гости.
Детаљније »     
СРЕЋАН ДАН ТЕЛЕКОМА

уто
01.06.

      
ЛЕТОВАЊЕ 2021

пон
31.05.

Детаљније »     
КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

чет
20.05.

Детаљније »     
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

пет
30.04.

     
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ОДРЖАН САСТАНАК СА ГЕНЕРАЛНИМ ДИРЕКТОРОМ

пет
05.03.

Седници Председништва Синдиката Телекома „Србија“, која је одржана 04.03.2021. године, присуствовао је генерални директор Владимир Лучић. Ово је била прилика да се чланови органа синдиката упознају са плановима и активностима које ће се спроводити у наредном периоду у „Телеком Србија“ а.д. и да генералног директора упознају са предлозима и ставовима нашег синдиката о питањима од значаја за запослене.


Детаљније »     

пет
05.03.

     
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА":
Обавештење o повећању максималног износа позајмице

пет
19.02.

Управни Одбор Фонда запослених "Србија" донео је одлуку о повећању максималног износа позајмице, тако да се почев од 20.02.2021. године чланови могу пријавити за позајмицу у максималном износу од 25.000 динара. Позајмица ће се као и до сада враћати у 5 једнаких месечних рата, а рате доспевају 15. у месецу. Повећан је и износ добровољног прилога Фонду на 400,00 динара.
Детаљније »     

ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ ЧЛАНОВА СИНДИКАТА
у периоду од 01.02.2021. до 31.01.2022. године

чет
18.02.

Обавештавамо чланове Синдиката Телекома "Србија" да смо продужили осигурање имовине – стално настањеног објекта (стан/кућа) са "Generali osiguranje Srbija" a.d.o. Beograd у име и за рачун чланова Синдиката. Осигурање домаћинства по овом је бесплатно за чланове Синдиката и премију осигурања плаћа Синдикат Телекома "Србија", као и ранијих година.

Предмет осигурања је стално настањен објекат (стан/кућа) на адреси коју је члан Синдиката навео у Обрасцу који је попунио за потребе осигурања. За чланове Синдиката који нису пријавили адресу, предмет осигурања је објекат (стан/кућа) на адреси пребивалишта према личној карти. Уколико члан синдиката жели да промени стално настањен објекат (стан/кућа) који је предмет осигурања, потребно је да достави нови Образац » са новом адресом. Промена предмета осигурања могућа је искључиво пре настанка штете на новонаведеном објекту.

Трајање осигурања је од 01.02.2021. до 31.01.2022. године.

Обавештење о условима осигурања можете преузети са нашег сајта »

     
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА
ПРОСЛАВА СЛАВЕ СИНДИКАТА

суб
30.01.

Као и сваке године, Синдикат Телекома "Србија" је у среду, 27.01.2021. године обележио своју Крсну славу Светог Саву.

Због епидемиолошке ситуације, овом свечаном догађају присуствовало је само најуже руководство синдиката и малобројни гости, међу којима су били генерални директор "Телеком Србија" а.д. Владимир Лучић, шеф кабинета председника Надзорног одбора Магдалена Ђошевић и председница Јединственог синдиката Телекома Србије Марина Здравковић.

Погледајте фотографије »

     
ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
БРОЈНО СТАЊЕ ЧЛАНСТВА