ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 05/2008


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

уто, 20.05.08.

 

У мају одобрено 34 позајмица

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у мају месецу одобрено је 34 позајмица,  којима је приликом исплате одбијено 300,  00 динара за чланарину или на име административних трошкова за чланове копји су се поново пријавили. 

 

Прва рата одобрених позајмица доспева 15. јуна. 

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

90, 91, 103, 107, 111, 124, 125, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 165, 170, 171.