ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ON-LINE ПРИЈАВА и ПРОВЕРА


Погодност важи САМО за чланове Синдиката Телекома "Србија".

Приликом потврде ON-LINE уноса неопходних података добићете редни број Ваше пријаве. Позајмице ће се одобравати на основу редоследа пријаве.

Информација о одобрним позајмицама - по редном броју, сваког месеца биће објављена на сајту синдиката.

Приликом пријаве не проверава се исправност података, само се верификује попуњеност обавезних поља, а не и чланство у Синдикату Телекома "Србија" ни остали подаци - провера ће се обавити пре додељивања.

Све неисправне и непотпуне пријаве НЕЋЕ бити узете у обзир.

Молимо Вас да унесете податке: