ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 07/2008


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

уто, 22.07.08.

 

У jулу одобрено 38 позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у јулу месецу одобрено је 38 позајмица, којима је приликом исплате одбијено 300,00 динара за чланарину или на име административних трошкова за чланове који су се поново пријавили.

 

Прва рата одобрених позајмица доспева 15. августа.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:
149, 156, 163, 189, 198, 206, 209, 212, 213, 215, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 242, 244, 247, 249, 250, 251, 252, 253.