ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 03/2009


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

пет, 20.03.09.

 

У марту одобрено 54 позајмицe

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у марту месецу одобрено је 54 позајмицe којима је приликом исплате одбијено 300, 00 динара за чланарину или на име административних трошкова за чланове који су се поново пријавили.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. априла.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:
- за нове чланове Фонда:

570, 584, 609, 633, 643, 678, 679, 680, 682, 685, 686, 687, 688, 692, 693, 699, 700, 707, 708, 709, 716, 723. 
- за старе чланове Фонда:

496, 589, 595, 644, 650, 662, 663, 672, 676, 677, 681, 689, 690, 691, 694, 695, 696, 697, 701, 702, 703, 704, 705, 710, 711, 712, 713, 714, 719, 722, 724, 730.