ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 04/2012


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

пет, 20.04.12.

 

У априлу одобрена 41 позајмица

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у априлу месецу одобрена је 41 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Финда.
 

Прва рата отплате дуга доспева 15. маја.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда: 3459, 3457, 3461, 3466, 3473, 3480, 3487, 3491, 3492, 3494.

- за старе чланове Фонда: 3417, 3434, 3436, 3446, 3453, 3460, 3462, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3488, 3489, 3490, 3493, 3495, 3497, 3498.