ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 07/2012


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

пет, 20.07.12.

 

У јулу одобренe 54 позајмицe

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у јулу месецу одобрене су 54 позајмице. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. августа
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда: 3650, 3658, 3668, 3698, 3700.

 

- за старе чланове Фонда: 3568, 3595, 3611, 3624, 3625, 3643, 3644, 3646, 3652, 3653, 3654, 3655, 3659, 3660, 3661, 3664, 3665, 3666, 3667, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3689, 3690, 3691, 3695, 3696, 3697, 3699, 3701, 3705, 3708, 3713, 3715, 3692, 3693, 3709, 3711, 3722.