ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 01/2014


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

уто, 21.01.14.

 

У јануару одобрено 62 позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у јануару месецу одобрено је 62 позајмице. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. фебруара.

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

5096, 5154, 5178, 5179, 5190, 5195.

- за старе чланове Фонда:

5063, 5122, 5123, 5124, 5136, 5137, 5139, 5140, 5141, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5150, 5152, 5153, 5155, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5172, 5173, 5175, 5176, 5177, 5181, 5182, 5183, 5187, 5188, 5189, 5191, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204.