ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 05/2014


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

уто, 27.05.14.

 

У мају одобренe 54 позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у мају месецу одобренe су 54 позајмице. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. јуна.

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

5349, 5431, 5395, 5439 и 5457.

- за старе чланове Фонда:

5342, 5364, 5386, 5387, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5430, 5432, 5433, 5434, 5435, 5437, 5438, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5450, 5451, 5452, 5453, 5455, 5459, 5464.