ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 08/2014


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

сре, 20.08.14.

 

У августу одобрене 64 позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у августу месецу одобрено је 64 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. септембра.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

5667, 5707.

- за старе чланове Фонда:

5635, 5639, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5647, 5648, 5649, 5650, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5668, 5669, 5670, 5671, 5673, 5674, 5675, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5709.