ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 05/2017


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

пон, 22.05.17.

 

У мају одобрена 41 позајмица
 

 

 По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у мају месецу одобрена је 41 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. јуна.

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

7933, 7971.

- за старе чланове Фонда:

7885, 7915, 7918, 7921, 7926, 7930, 7932, 7935, 7936, 7937, 7939, 7941, 7944, 7946, 7947, 7948, 7950, 7951, 7952, 7956, 7957, 7960, 7962, 7966, 7968, 7969, 7970, 7972, 7973, 7974, 7978, 7980, 7982, 7983, 7984, 7988, 7989, 7994, 7996.