ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 03/2019


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

сре, 20.03.19.

 

У марту одобрена 31 позајмица
 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у марту месецу одобрено је 31 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. априла.

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

9278, 9317.

- за старе чланове Фонда:

9255, 9280, 9281, 9283, 9286, 9288, 9290, 9292, 9294, 9296, 9300, 9302, 9304, 9305, 9309, 9310, 9312, 9314, 9316, 9319, 9320, 9321, 9322, 9323, 9324, 9325, 9326, 9327, 9329.