ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 01/2020


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

уто, 21.01.20.

 

У јануару одобрено 19 позајмица
 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у јануару месецу одобрено је 19 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. фебруара.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

9706 и 9714.

- за старе чланове Фонда:

9685, 9696, 9699, 9705, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9713, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720 и 9721.