ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 07/2020


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

пет, 17.07.20.

 

У јулу одобрене 24 позајмице
 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у јулу месецу одобрено је 24 позајмице. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. августа.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

9807.

- за старе чланове Фонда:

9799, 9801, 9802, 9803, 9804, 9806, 9808, 9809, 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822, 9823, 9824.