ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 12/2020


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

пет, 18.12.20.

 

У децембру одобренo 26 позајмица
 

 По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у децембру месецу одобрено је 26 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. јануара.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

-

- за старе чланове Фонда:

9901, 9913, 9914, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938 и 9939.