КОНТАКТ
Регија ЈУГфункцијаиме и презимеE-mail адреса
председник регије „Југ“ Слободанка Каменовић slobodankak@telekom.rs 
председник СО „Врање“ Небојша Петковићnebojsap@telekom.rs
председник СО „Бор“Дејан Грујићdejang@telekom.rs
председник СО „Зајечар“Горан Милићgoranmilic@telekom.rs
председник СО „Ниш“ Братислав Јовановић bratislavjo@telekom.rs
председник СО „Лесковац“Драган Илићdragani@telekom.rs
председник СО „Пирот“Мирослав Ненчићmiroslavn@telekom.rs
председник СО „Прокупље“Дејан Раденковићdejanrade@telekom.rs