КОНТАКТ
Регија СЕВЕРфункцијаиме и презимеE-mail адреса
председник регије „Север“ Борислав Петровићborislavpet@telekom.rs
председник СО „Нови Сад“ Александар Поповићaleksandarpop@telekom.rs
председник СО „Зрењанин“Јанош Халасjanosh@telekom.rs
председник СО „Кикинда“Саша Ђурковић  sasadjur@telekom.rs
председник СО „Сремска Митровица“Горан Букорац  goranbuk@telekom.rs
председник СО „Суботица“Сава Димитровићsavadim@telekom.rs
Канцеларија регије "Север"
тел: 021/4848-321, факс: 021/525-966
-sindikattelekomsr@open.telekom.rs