СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

... (претходна/сва питања)

- Поред поменуте Комисије за праћење спровођења и примену Колективног уговора, имамо Комисију за заштиту на раду, која бије љуту битку за тако недостајуће опрему и алате. То је резултирало видљивим побољшањем у 2003. и овој, 2004. години. Наравно да тиме нисмо задовољни! Може боље! И – биће!
Статутарна комисија, вредно и студиозно, ради последњих годину дана на потпуној реорганизацији – реформи Синдиката. Она, коначно, треба да озваничи идеје због којих смо настали и да наш синдикат устроји онако како су то учинили они који су много испред нас у синдикалном организовању и раду!
Фонд солидарности се бави, примерено нашим условима, давањем помоћи за набавку лекова, лечење, смртне случајеве блиских сродника. Наша жеља је да овај фонд, једног дана, прерасте у Штрајкачки фонд.
Надзорни одбор брине да све што се ради у синдикату буде у складу са законом и нашим интерним актима.
Ово су стални органи нашег синдиката. По потреби, Извршни одбор формира и друге комисије, или делегира изабране чланове у одређене форуме, као што су преговарачки тимови из различитих области и слично.
- Скупштина је највиши орган Синдиката. Заседа једном годишње, с тим да је свака четврта – изборна, бира све органе Синдиката и доноси сва акта;
- Извршни одбор, састављен је од председника локалних синдикалних организација, доноси све одлуке између два заседања Скупштине; има председника и његовог заменика;
- Председник заступа синдикат у свим стварима;
- Два потпредседника, по потреби, замењују председника;
- Председници локалних синдикалних организација;
- Чланови одбора локалних синдикалних организација
- Колективни уговор;
- Оснивање Конфедерације слободних синдиката;
- Додатно здравствено осигурање;
- Привођење крају преговора око допунског приватног пензијског осигурања;
- Хумано решавање евентуалног вишка запослених: преквалификацијом, стимулисањем добровољног одласка из Предузећа уз значајну материјалну надокнаду, издвајањем пратећих делатности у посебна предузећа – "ћерке", чији ће оснивач бити Телеком, уз значајну помоћ и контролу Синдиката, На нивоу гране Поште и Телекома: иницијатива и реализација окупљања најбољих стручњака за транзицију, за које смо сигурни да ће се изборити за најбољи могући социјални програм и бесплатне акције за запослене и пензионере из државног пакета...
- Модернизација кроз реорганизацију Синдиката;
- Константна едукација синдикалних повереника и чланства, преко радионица, семинара;
- Обучавање тимова за преговоре;
- Сталан рад на подизању нивоа синдикалне свести и припреме за сурове услове тржишне конкуренције;