СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

... (претходна/сва питања)

- Нови менаџмент, потпуно ослоњен на сопствене могућности и ресурсе, креће из минуса од 13 милијарди, да би, већ друге године пословао у плусу, треће – исплатио дивиденде акционарима, плату и по запосленима и имао преко 300 милиона инвестиција, што Компанију чини најуспешнијом телекомуникационом Кућом у Југоисточној Европи, и најуспешнијом у Србији и Црној Гори.
Наш синдикат, све време, конструктивним приступом и идејама, учествује у процвату Компаније. На жалост, Синдикат за све ово време није успео да се избори са владом, која је 2001. године, својом Уредбом, ограничила плате запосленима у јавним предузећима (иако смо ми акционарско друштво), чиме је запослене довела у врло незгодан материјалан положај: да раде у најуспешнијој компанији, која остварује значајан профит, који су носиоци тог успешног развоја, а бивају кажњени сада већ ниским платама, а не стимулисани, како би још више и квалитретније радили. Управо због тога, Синдикат муку мучи да наплати прековремени рад, који се, због ограничене масе новца за зараде, "награђује" слободним данима. Тако имамо "рекордере" који, по броју слободних дана, овако "зарађених", могу месецима да не раде, а да примају плату, што је заиста апсурдно!
- Наш синдикат је био иницијатор, а наши стручњаци – творци првог Колективног уговора после политичких промена. Додуше, имали смо значајну подршк у како пословодства, тако и италијанског акционара, свиклог на незаменљиву улогу синдиката у свим значајним токовима у Компанији. Колективни уговор је потписан 18. јула 2002. године. У међувремену, формирана је заједничка комисија састављена од чланова – представника синдиката и пословодства, која прати спровођење Колективног уговора, уочава пропусте, проблеме, анахронизме и решава их.
- Схватајући сву комплексност и озбиљност транзиционих процеса и улоге коју синдикат мора да има у заштити запослених, руководство нашег синдиката ангажује екипу врсних стручњака који, у првом тренутку, истражују неправилности, подносе кривичне пријаве, инструирају наше чланове за преговоре са пословодством. Касније се, поред инжењера телекомуникација, економисте, правника и стручњака за транзицију, ангажује и професионалан новинар, јер се схвата значај који има информисање за запослене. Запосленима, ако су добро информисани, не може да се манипулише. Тако да имамо сајт (sindikat-telekoma.co.yu), који се дневно ажурира и лист Телеком вести, које излазе једном месечно. Преко сајта нашег синдиката запослени могу да комуницирају са пословодством. Истовремено, информативна служба организује сусрете запослених са синдикалним руководиоцима и запосленима по регионима или већим градовима.
Наша правна служба пружа бесплатну правну заштиту нашим члановима, али се стара и о свим актима Предузећа да буду у складу са интересима запослених.
У складу са временом, ангажовали смо агенцију која брине о нашем материјално-финансијском пословању.
Административни послови и маркетинг су поверени Секретаријату Синдиката.
- Поред поменуте Комисије за праћење спровођења и примену Колективног уговора, имамо Комисију за заштиту на раду, која бије љуту битку за тако недостајуће опрему и алате. То је резултирало видљивим побољшањем у 2003. и овој, 2004. години. Наравно да тиме нисмо задовољни! Може боље! И – биће!
Статутарна комисија, вредно и студиозно, ради последњих годину дана на потпуној реорганизацији – реформи Синдиката. Она, коначно, треба да озваничи идеје због којих смо настали и да наш синдикат устроји онако како су то учинили они који су много испред нас у синдикалном организовању и раду!
Фонд солидарности се бави, примерено нашим условима, давањем помоћи за набавку лекова, лечење, смртне случајеве блиских сродника. Наша жеља је да овај фонд, једног дана, прерасте у Штрајкачки фонд.
Надзорни одбор брине да све што се ради у синдикату буде у складу са законом и нашим интерним актима.
Ово су стални органи нашег синдиката. По потреби, Извршни одбор формира и друге комисије, или делегира изабране чланове у одређене форуме, као што су преговарачки тимови из различитих области и слично.

... (наредна/сва питања)