ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 01/2018


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

пет, 19.01.18.

 

У јануару одобрено је 20 позајмица
 

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у  јануару  месецу одобрено је 20 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. јануара.

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

8500, 8514.

- за старе чланове Фонда:

8490, 8491, 8496, 8497, 8498, 8515, 8502, 8503, 8506, 8508, 8510, 8512, 8516, 8518, 8519, 8520, 8521, 8523.